Meillä on ilo ilmoittaa, että Finnlogin hirsitalon puuosille on myönnetty EU-vastaavuusvakuutus CE-merkinnän käytöstä.

Se on ikään kuin tuotteen ”passi”, joka on todisteena siitä, että hirsitalon puukomponentit on tarkistettu ja täyttävät EU:n rakennustuoteasetuksen nro 305/2011/EU (Construction Products Regulation – CPR) vaatimukset.

Hirsitalon puuosista on määritelty eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa nro 16/0020 (European Technical Assessment – ETA). Eurooppalainen tekninen arviointi on hyväksyvä tekninen tunnustus, joka myönnetään, jos rakennustuote soveltuu sen käyttötarkoitukseen. ETA-arvioinnin myöntämisen prosessissa arvioidaan rakennusten vastaavuutta Euroopan Yhteisössä voimassa oleviin vaatimuksiin, jos rakennuksessa on käytetty arvioitua rakennustuotetta. Tavoitteena on, että rakennustuotteen käyttäjä voisi olla varma, että tämän tuotteen käyttö auttaa varmistamaan, että rakennus täyttää kaikki sovellettavat vaatimukset.

ETA-arviointi myönnetään, jos yhtenäistettyjä standardeja ei ole saatavissa. ETA antaa valmistajille mahdollisuuden tuotteisiinsa CE-merkinnän laittamiseen. ETA-arviointi annetaan edellyttäen, että jokin seuraavista ehdoista on täyttynyt:

  1. Tuotteen osalta ei ole käytettävissä yhtenäistettyä standardia
  2. Standardilla ei ole Euroopan komission hyväksyntää.
  3. Euroopan Komissio katsoo, että standardia ei voi (vielä) kehittää
  4. Tuote poikkeaa merkittävästi asianmukaisesta yhtenäistetystä standardista

Äskettäin myönnetyn CE-merkinnän lisäksi vahvistavat Suomen teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n ja Venäjän rakennuslaadun keskuksen antamat sertifikaatit, että meidän liimapuuhirret, sormijatkettu rakennuspuutavara ja rakenteet täyttävät tiukat vaatimukset.

Kaikki Finnlogin sertifikaatit löytyvät tästä.