Rakentamisen sesonkiaikaa on kesä ja suurin osa yksityistalojen rakentamisista aloitetaan jo keväällä tavoitteena muuttaa omaan taloon ennen talvea tai ehtiä ainakin niin pitkälle, että voi jatkaa sisätöiden tekemistätalven kuluessa. Jos tavoitteena on aloittaa rakentaminen keväällä, tulisi rakennussuunnittelua miettiä jo aikaisin. Katsotaanpa lyhyesti prosesseja, jotka tilaajan on käytävä läpi. Suluissa näkyy näihin työvaiheisiin arvioitu tarvittava aika.   1) Rakennussuunnitelmien alustava laatiminen (1-3 kuukautta) Rakennussuunnittelu on pitkä prosessi, jota ei voi tehdä muutamassa päivässä. Suhteellisen aikaa vievää on itselle sopivan talon suunnitteleminen,...

Vaikka itse kullakin on omat mieltymyksensä ja käsityksensä siitä, millainen heidän kotitalonsa tulisi olla, voidaan kuitenkin esittää yleisiä perusteluja sille, miksi kannattaa valita omaksi kodiksi juuri hirsitalo. 1. Hirsitalo sopii parhaiten luonnonmukaiseen ympäristöön. Kaupungin läheiset metsiköt, yksityiset maatilat syvällä korvessa tai kukkulalla, yksityiset tontit meren tai järven rannalla – hirsitalo sopii kuin valettu kaikkialle, missä on mieluinen luonnonmukainen ympäristö. 2. Hirsitalossa on terveellinen luonnonläheinen elinympäristö. Hirsitalon massiiviset puuseinät kykenevät sitomaan ympäristöstä kosteutta ja luovuttamaan sitä pois sekä näin ollen säätelemään...

Iso talo tuntuu ensi näkemältä houkuttelevalta, mutta suuremmat rakennus- ja sisustuskustannukset sekä asumiskustannukset pakottavat ajattelemaan käytännöllisemmin ja hakemaan sopivaa pienempien talojen joukosta. Pienempi ei tarkoita, että talossa olisi vähemmän mukavuuksia tai joistakin mukavuuksista tinkimistä. Päinvastoin, pienemmässä talossa on yleensä miellyttävämpää asua, sillä kun suunnitelma on tarkoin pohdittu, talossa on kaikki tarpeellinen käden ulottuvilla. Mikä tekee talosta viihtyisän ja mukavan? Talon tilajakauma Talon tilajakauma ja sen tarkoituksenmukainen ja tarvittaessa monipuline käyttö on joka talon kohdalla ensiarvoisen tärkeä. Tilojen tarkoin suunniteltu sijainti...

Kun puhutaan ”hirsitalosta”, suurin osa ihmisiä kuvittelee mielessään jonkin Viron ulkoilmamuseossa esillä olevan vanhan maatilahökkelin, jotka näyttävät valtavan ruokokaton alla ikään kuin maahan painetuilta ja joissa on poikkeuksetta pienet ikkunat ja korkeat ovikynnykset. Ensinäkemältä saattaa tuntua siltä, että hirsitalo ja isot lasipinnat eivät voi kuulua samaan kokonaisuuteen. Hirsitalojen kehitys Hirsitalojen kehitystyö ei ole katkennut ja isompien lasipintojen rakentaminen hirsitaloihin on toimiva ratkaisu. Erityisen hyvän ratkaisun pystyvät tarjoamaan liimapuusta valmistettujen hirsitalojen valmistajat. Hyvänä esimerkkinä näistä tuotteista ovat Finnlogin modernia edustavat talot,...

Kello on 6:45. Makuuhuoneessa käynnistyy hiljalleen suosikkisävel, verhot siirtyvät äänettömästi syrjään ikkunoiden edestä ja lämmin aamuaurinko pilkistää sisään. On aika herätä uuteen päivään. Talon hälytysjärjestelmä kytkeytyy pois päältä, sallien liikkumisen kaikissa tiloissa. Kahvinkeitin käynnistyy keittiössä ja talon ilmanvaihtojärjestelmän teho nousee, myös televisio käynnistyy ja päivä alkaa uutisilla. Tämä kaikki sujuu automaattisesti ja talon asukkaiden esiasetettujen toiveiden mukaisesti. Nämä ovat muutamat älykkään talon suomat mahdollisuudet, jotka parantavat viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Mitä älykäs talo tarkoittaa? Käsitettä ”älykäs talo” käytetään usein kuvaamaan jotakin...

Riittämätön ilmatiiviys on eräs pahimpia talojen kosteusongelmien ja mm. homeen aiheuttajia. Huonon ilmatiiviyden omaavissa vaipparakenteissa syntyy ajan mittaan vaurioita, jotka huonontavat asuintilojen kuntoa ja ovat haitallisia asukkaiden terveydelle. Jos rakenne ei ole riittävän ilmatiivis, myös rakennuksen lämmitysenergian kustannukset kasvavat. Ongelma pahenee käytännössä senkin takia, että kosteusvauriot ilmenevät usein vasta sen jälkeen, kun tavanomainen takuuaika (normaalisti 2 vuotta) on umpeutunut. Riittämättömän ilmatiiveyden aiheuttamien vaurioiden korjaustyöt ovat usein varsin laajoja ja kalliita. Usein ne edellyttävät vaipparakenteiden avaamista, vaurioituneiden paikkojen korjaamista ja sen...

Luonnonmateriaaleista rakennettuun hirsitaloon sopivat parhaiten puuikkunat, luontevin valinta tällaiseen talotyyppiin. Hirsitaloon ei saisi missään nimessä laittaa PVC-ikkunoita. Toisena vaihtoehtona on laittaa hirsitaloon puu-alumiini-ikkunat, mutta tällainen valinta käy päinsä vain muotokieleltään moderniin taloon, jossa alumiinipuitteet eivät pistää häiritsevästi silmään. Ikkunatyypin valinta Ikkunoiden valinnassa on ensimmäisenä tehtävänä ikkunan tyypin valinta. Eniten käytetty ikkunatyyppi on saksalaistyyppinen ikkuna, sen merkittävänä etuina ovat käyttömukavuus ja helppohoitoisuus. Ikkunan käyttöä ja avaamista helpottaa erityisvalmisteinen lukitusjärjestelmä, joka mahdollistaa ikkuna avaamisen myös kippi- ja kääntöikkunana. Saksalaistyyppisen ikkunan etuna on...

Jokainen oma taloa suunnitteleva ihminen joutuu ensiksi päättämään, tuleeko talosta yksi- vaiko kaksikerroksinen (yleensä kaksikerroksinen). Mitä tätä valintaa tehdessä pitäisi tietää ja mitkä ovat molemman valinnan etuja ja haittoja? Yksikerroksinen talo Tärkeimmät edut: * Asuminen yhdessä tasossa, tämä tarkoittaa asumismukavuutta päivittäisessä elämänmenossa, ei tarvitse kulkea portaita * Talon pohjapiirustuksessa voi olla enemmän avointa tilaa, sillä nykyään käytettävät kattotuolit mahdollistavat isojen jännevälien jättämisen (ilman kantavia väliseinä), joten talon tilanjaon osalta on runsaasti valinnanvaraa mieluisan tilajakauman suunnittelemiseen. * Yksikerroksisessa talossa on helpompaa...

Nykyajan hirsitalo on perinteisen ja nykyaikaisen arkkitehtuurin yhdistelmä. Hirsitalo on ehdottomasti kapean markkinasektorin tuote, mutta puuarkkitehtuurin arvokkaiden perinteiden säilyttäjänä sillä on tärkeä ja erityinen rooli nykyäänkin. Mutta kuten elämässä aina – kaikki muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja myös täyshirsitalomarkkinoilla on väistämättä otettava tämä huomioon. Myös hirsiarkkitehtuuri on muuttunut ja kehittynyt lakkaamatta ja noudattaa joustavasti ympäristön/asukkaiden kehittyviä vaatimuksia. Perinteisen riihitalon rakentaminen uudisrakennuksena on jo kauan menneisyys, nykyään on riihirakennus vain jonkun historiaintoilijan koti tai näytteillä jossain ulkoilmamuseossa. Tänään rakennetaan täyshirsitaloja aina...

Yhtenä tärkeänä talonomistajan tehtävänä on talon ja sen teknisten järjestelmien säännöllinen huolto. Kun kyseessä on auto, on tavallista ja itsestään selvää, että tiettyjen ajokilometrien jälkeen pitää autoa huoltaa, mutta omakotitaloissa ei tehdä sitä niin usein kuin on tarpeen. Mutta oikea-aikaisten huoltotöiden laiminlyönti lisää riskiä, että jossain vaiheessa aiheutuvat talon korjaustöistä suuremmat korjauskustannukset ja ongelmat. Siksi on järkevää varautua talon huoltokustannuksiin hyvissä ajoin ja jättää niitä varten talteen riittävästi rahaa. Käytännössä on valitettavasti niin, että kun uusi talo on valmistunut, unohdetaan...